Wypisz cechy przemysłu wysokiej

Pobierz

Wykwalifikowana siła robocza.. Czynnik lokalizacji.. b) Wysoka wydajność pracy…….. ekonomiczne.. Podobne pytania.. wysoka kapitałochłonność; wysokie kwalifikacje pracowników; duża złożoność produkcji; bliska współpraca z uczelniami; mała materiałochłonność; mała ilość wytwarzanych zanieczyszczeń; znaczna część pracowników pochodzi zza granicy; silnie rozwinięta kooperacja;Zaznacz cechy przemysłu zaawansowanej technologii (wpisując literę T): a) Wysoka rentowność.. Takimi gałęziami są, m.in.: przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, optyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny.Cechy restrukturyzacji przemysłu : * odchodzenie od uciążliwego i degradującego środowiska przemysłu surowcowego , * przenoszenie części produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się , * zmiana źródeł zaopatrzenia w energię (zastąpienie węgla ropą naftowa i gazem ziemnym ), * zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych.Wysoka kapitałochłonność przemysłu high‑tech powoduje, że rozwija się on przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych.. Mimo to Japonia ma dobrze rozwiniętą branżę metalurgiczną, maszynową, stoczniową i motoryzacyjną, energetyczną, chemiczną, spożywczą i lekką.Japoński model zmian w przemyśle przewidywał przejście od gałęzi przemysłu pracochłonnego (włókienniczego) poprzez przemysł kapitałochłonny (ciężki, stoczniowy) do przemysłu wysokich technologii (elektronicznego, elektrotechnicznego, telekomunikacyjnego, precyzyjnego, optycznego i biochemicznego).O ile ukształtowanie powierzchni zachowuje jeszcze na ogół swoje główne cechy, o tyle pokrycie terenu praktycznie w całości zostało stworzone (i stale jest przekształcane) przez człowieka..

Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki.

Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. W Japonii przez długi czas utrzymywała się deflacja, a od kilku lat panuje .Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. Aspekty.. g) Duże nakłady kapitałowe……….Przykładowe cechy przemysłu tradycyjnego: - wysoka energochłonność produkcji; - dużeCecha charakterystyczna Przemysł tradycyjny Przemysł zaawansowanych technologii; Zależność od surowców: Szeroka grupa, duży udział surowców energetycznych: Węższa grupa, głównie surowce wykorzystywane w elektronice: Koszty inwestycji: Średnie lub wysokie: Bardzo wysokie: Ryzyko działalności: Niskie lub średnie: Wysokie lub bardzo wysokiePrzykładowe cechy przemysłu tradycyjnego: - wysoka energochłonność produkcji; - dużeCzynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.. Geografia, 2.10: [Uczeń] przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii; podaje przykłady jego lokalizacji na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne - technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe.Przemysł wysokiej technologii (ang. high-tech industry) - gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie..

Podaj cechy charakteryzujące kleszcza: 2009-03-27 17:14:44; Podkreśl cechy charakteryzujące kleszcza.

Od wieków pełnił ważną rolę dla rozwoju społeczeństw cywilizacyjnych, stąd też jego różnorodne funkcje: funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana .Cechy przemysłu zaawansowanych technologii to: a) wysokie kwalifikacje pracowników b) lokalizacja w krajach, w których występują bogate zasoby surowców c) mała szkodliwość dla środowiska d) niska wydajność pracyCharakterystyczną cechą przemysłu japońskiego jest koncentracja jego najważniejszych ośrodków wzdłuż wybrzeża i wokół największych ośrodków miejskich.. Wymień cztery negatywne skutki rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej 6.Wymień trzy cechy budowy suchorośli, dzięki którym są one przystosowane do wysokiej temperatury i niedoboru wody.. - dominacja usług.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Zakłady przemysłu zaawansowanych technologii grupują się w klastry i dystrykty przemysłowe, tworząc bieguny technologiczne, które z kolei skupiają się w technopolie.Wskaż cechy przemysłu zaawansowanych technologii.. Przyczyniłsięon do zupełnienowych gałęziprzemysłuhigh-tech, jak na przykładelektronika użytkowa,przemysł lotniczy i kosmiczny.wypisz cechy charakteryzujące przemysł przetwórczy Japonii..

Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1.Wymień czynniki sprzyjające lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.

-wysoko technologia-wydajna-wysoka jako .Kosztowność inwestycji sprawia, że przemysł wysokich technologii rozwija się głównie w państwach o wysokim rozwoju gospodarczym, które posiadają odpowiednie zasoby pieniężne oraz naukowe.. Przestrzegając potrzeby, kraj zmniejszył produkcję energochłonną i wymagającą dużej ilości metalu, koncentrując się na rozwoju przemysłu high-tech.. .Gospodarka Japonii - wysoko rozwinięta gospodarka rynkowa, czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa świata według nominalnego produktu krajowego brutto i piąta pod względem PKB według parytetu siły nabywczej.. Cechy przemysłu wysokiej technologii: • Krótki cykl żywotności produktu ( np. co kilka lat nowe modele) • Wysoki stopień przetworzenia materiałów • Duże zyski ze sprzedaży produktów • Niewielka materiałochłonność • Stałe unowocześnianie produkcji • Technicznie trudne i skomplikowane procesy produkcji • Rozległe powiązania kooperacyjne między firmami • Duży udział kadry naukowej i inżyniersko - technicznej w zatrudnieniu • Tendencje do koncentracji na .Temat: Przemysł wysokiej technologii.. Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi i przemysł.. Kadra z wyższym wykształceniem.. Znaczna część japońskiego potencjału przemysłowego skupiła się w 4 rejonach: Tokio-Jokohama, Osaka-Kobe, Nagoja i na północy wyspy Kiusiu.Działy przemysłu wysokiej technologii Przemysłwysokiej technologii wykorzystuje najnowsze osiągnięcianaukowe i technologiczne do wytwarzania produktów..

Największe gałęzie przemysłu to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, maszynowy, farmaceutyczny, stalowy i chemiczny.

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego.. Moj chomika teraz tego duzo potrzebuje.. 3 oceny | na tak 100%.. - PKB per capita powyżej 15 000 USD.. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Pompy wirowe - podstawowe cechy Właściwości pomp wirowych.. Charakterystyka.. Pompy wirowe, posiadają zwartą konstrukcję, dzięki czemu ich wymiary są stosunkowo niewielkie.Poziom rozwoju gospodarczego - cechy państw.. 3 0 Odpowiedz.. Jak nazywa się skała, w której powstają wąwozy na Wyżynie Lubelskiej.. 8.Nowoczesny przemysł w Japonii jest w dużej mierze zależny od importu brakujących zasobów.. Jednakowoż w wyniku dość wyraźnej różnicy pomiędzy poszczególnymi fazami produkcji, doszło do zmian dotyczących lokalizowania tychże zakładów.Cechy przemysłu zaawansowanych technologii Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pracowników Znaczny udział kadry naukowej i inżyniersko-technicznej w zatrudnieniu Tendencja do koncentracji firm na określonych obszarach Kooperacja między firmami Wysoka jakość produktów Krótki cykl żywotności produktu Wysoki stopień przetworzenia materiałówCechy francuskiego przemysłu Bardzo dużo nowoczesnych zakładów przemysłowych wykorzystujących najnowsze technologie; Nowoczesność gospodarki przejawia się m.in. wysoką wydajnością pracy; Wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia techniki, a znaczną część zadań wykonują maszyny, w tym -Przemysł Zadanie 10 (3 pkt.). c) Wysoka materiałochłonność…… d) Mała energochłonność…… e) Długi cykl życia produktu….. f) Duża uciążliwość dla środowiska naturalnego…….. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .. - rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii (hi - tech)mam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) 2009-03-23 16:36:34 Odnośnie chomika, dajcie jakies produkty o wysokiej ilosci bialka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt