Opis przypadku endoproteza

Pobierz

Zazwyczaj endoprotezy zastępują narządy ruchu, zarówno po wypadkach, jak i przebytych chorobach.Endoproteza (alloplastyka) stawu kolanowego (ang. knee arthroplasty, knee replacement) jest to operacja polegajaca na wymianie elementów składowych, bądź całego stawu kolanowego na sztuczny.. Przypadek opisano ze względu na rzadkość występowania omawianego powikłania oraz niewielką ilość publika-cji na powyższy temat.. Najczęściej implantuje się endoprotezy stawu biodrowego, w drugiej kolejności - kolanowego.. Olbrzymia większość tego typu zabiegów wykonywana jest z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, zwanej w przypadku kolana gonartrozą.Endoprotezy - opis i przyczyny implantacji.. Pod pojęciem endoproteza rozumiemy stan, po wszczepieniu sztucznego stawu lub innej sztucznej części, zastępującej uszkodzoną tkankę.Zazwyczaj są to części metalowe lub plastikowe (sztuczne stawy, śruby, steny, płytki i inne).Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego polega na wymianie całych powierzchni stawowych kości udowej i piszczelowej na metalową.. Schematy chodu o balkoniku są różne np.Dwa lata temu mama miała zabieg wszczepienia endoprotezy w lewym kolanie.Podczas rehabilitacji niestety nigdy nie udawalo sie doprowadzic do odpowiedniego zgiecia, rehabilitanci twierdzili ze na tym etapie ćwiczeń to zgiecie powinno sie uzyskac,kolano zginalo sie niewiele i dochodziło do tego samego kąta zgiecia i odbijalo..

Opis przypadku Chora M.

Nie wolno jednak zapominać, że implantacja endoprotezy niesie ze sobą ryzyko powstania powikłań po tego typu zabiegu.Po cementowej implantacji endoprotezy, w mairę odzyskiwania sprawności operowanej kończyny, chory może wcześniej rozpocząć jej częściowe obciążanie, starając się jednak przy tym przenosić większy ciężar na kule.. Operacja była konieczna ze względu na złamanie szyjki kości udowej na skutek upadku.. Na operacyjne wszczepienie endoprotezy stawu łokciowego są kierowani pacjenci u których anatomiczne odtworzenie powierzchni stawowych i stabilne zespolenie nie jest możliwe.Opis przypadku - stan pacjentki przed rehabilitacją Pacjentka H.M., lat 99, została przyjęta z oddziału ortopedycznego na oddział rehabilitacyjny, po wstawieniu endoprotezy cementowej stawu biodrowego.. Głowa może być tytanowa lub ceramiczna, także ceramiczno-cyrkonowa.. Podobnie jak zabieg wymiany stawu biodrowego, operacja ta stanowi ostateczne wyjście dla osób, u których ból i ograniczony zakres ruchów uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościEndoproteza połowicza biodra (ang. Hemiarthroplasty) to zabieg chirurgiczny, podczas którego zostaje wymieniona połowa stawu biodrowego przy zachowaniu jednej własnej powierzchni stawowej..

Zastąpienie ich endoprotezami uwalnia od bólu i przywraca sprawność fizyczną.

Operacja endoprotezoplastyki stawu kolanowego jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym (rdzeniowym).Endoproteza stawu biodrowego jest często wszczepiania osobom z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych, a także w przypadku skomplikowanych złamań kości udowych.. Pomiędzy metalowymi powierzchniami endoprotezy umieszczana jest wkładka polietylenowa, która ślizga się na powierzchni elementu udowego, a czasem też piszczelowego.Polega na zastąpieniu zużytych własnych powierzchni stawowych sztucznym stawem, czyli endoprotezą.. Taki pokryty powłoką ceramiczną komponent endoprotezy kolana doradzałbym również pacjentom, którzy wymagają wymiany endo-Najczęstsze zmiany patologiczne stawu, będące wskazaniem do wszczepienia endoprotezy, to: zmiany zwyrodnieniowe z ograniczeniem funkcji, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany pourazowe, artro-patie w przebiegu uszkodzenia pierścienia rotatorów, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe w przebiegu niestabilności, stawy rzekome szyjki chirurgicznej, jałowa martwica głowy kości ramiennej oraz nowotwory.OPIS PRZYPADKU.. Składa się na ogół z części metalowej i wkładki polietylenowej.. Zobacz film: "Czy bóle stawowe mogą oznaczać stan zapalny?. Po zabiegu zawsze wykonywana jest rehabilitacja, by zapobiec osłabieniu mięśni i usprawnić staw.Endoproteza stawu biodrowa bezcementowa..

Osoba ta przebywała na oddziale 40 dni.Nie istnieje endoproteza idealna, każdy model i materiał ma swoje wady i zalety.

Z powodu zmian zwyrodnieniowych w 1987 r. wykonano obustronną endoprotezoplastykę stawów biodrowych, a w 1997 r. endoprotezoplastykę obu stawów kolanowych.. Specjalne typy stanowią między innymi implanty custom made ( wykonywane specjalnie dla pacjenta, stosowane w przypadku znacznych deformacji), rosnące ( dla dzieci) oraz rewizyjne ( zakładane po wcześniejszej alloplastyce).W pracy omówiono przypadek 80-letniej chorej leczonej operacyjnie z powodu izolowanego złamania trzpienia endoprotezy stawu biodrowego typu Wellera.. Endoproteza stawu łokciowego, jak sama nazwa mówi, jest sztucznym stawem wszczepianym operacyjnie w miejsce uszkodzonych tkanek.. Leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego od 30. roku życia.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczegoWitam.Operację endoprotezy miałem w lutym tego roku ,po złozeniu skierowania do szpitala nikt ze mna nie roamawial nikt nie ogladał papierów zdjęc itp żadne j konsultacji,sam z internetu .Operacja stawu biodrowego jest popularnym zabiegiem ortopedycznym.. Endoproteza to sztuczny element wszczepiany do organizmu w miejsce zwyrodniałych lub zużytych kości.. Proteza stawu biodrowego jest wzorowana na anatomii stawu biodrowego, składa się z:  panewki,  trzpienia,  oraz głowy.endoprotezy związane, czyli zawiasowe - są stosowane zazwyczaj w przypadku stwierdzenia dużej niestabilności stawu kolanowego oraz uszkodzenia znacznej ilości więzadeł..

Było nie do przejścia.Opis przypadku Chora, O.K., lat 43, od 12. roku życia była leczona z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów.

W czasie operacji stawu biodrowego wymienia się zmienione chorobowo powierzchnie stawu na sztuczne, czyli endoprotezę.. Częściej takim zabiegom poddawane są kobiety, zwłaszcza w przypadku stawu kolanowego.przypadku zabiegów rewizyjnych nie jest dostępne takie dopracowane pod względem kinematycznym rozwiąza-nie z ceramiki, konieczne jest rozważenie jako alternaty-wy lepszych powłok ceramicznych.. W przypadku tej protezy, implant wrasta w kość za sprawą porowatej powierzchni i substancji, jaką jest powleczony (hydroksyapatyt, tytan).Endoprotezy bezcementowe zakładane są w przypadku dobrej jakości tkanki kostnej.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Endoprotezoplastyka stawów biodrowych jest njelepszą metodą leczenia przyczynowego zmian zwyrodnienowych tych stawów.. Następuje to zwykle podczas 2,3 tygodnia po operacji.. Jak wynika z opisu wskazaniem do zastosowania tej metody były wtórne zmiany zwyrodnieniowe na tle dysplazji stawu.. Zaletą protez bezcementowych jest: 1) krótszy czas operacji, 2) większa oszczędność kości pacjenta, 3) większy wybór elementów ciernych (artykulacji), w tym, tych podlegających mniejszemu zużyciu.Przypadek kliniczny 1 Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt