Karta charakterystyki olej napędowy orlen 2021

Pobierz

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus" oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie .KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU OLEJ OPAŁOWY LEKKI Karta charakterystyki wg rozp.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Telefon/Fax: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: 24 365 40 40 E-Mail: (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę) 1.4.. MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Paliwa lotnicze.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.KARTA CHARAKTERYSTYKI Olej napędowy str. 3/17 W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów.. Identyfikator produktu Rodzaj produktu chemicznego : SubstancjaGrupa LOTOS S.A. jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych - benzyny, olejów, paliwa lotniczego i asfaltów.ORLEN OIL TRAFO EN - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: Konhydr T -karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: Pilarol VG 140 - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB pobierz: ORLEN OIL TRAFO EN - SDS English (CLP) 0.12 MB pobierz: MSDS Pilarol VG 140 (English) 0.11 MB pobierz: Pneumatic VG-32 - karta charakterystyki (polski)Olej napędowy przeznaczony do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.

PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje Ekoterm łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. 140, poz.1171) Data aktualizacji 10.09.2004 Strona 6 z 9 Olej opałowy lekki Ekoterm Plus nie rozpuszcza się w wodzie.. Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa.Olej napędowy kartą charakterystyki.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Środki smarowe LOTOS Oil dla rolnictwa są od blisko 30 lat praktycznie testowane przez producentów rolnych w kraju i za granicą.. siarki do 1% wag) oraz HSFO (RMA 30 do RMG 700 powyżej 1% zaw.. ORLEN Administracja; ORLEN Asfalt; ORLEN Aviation; ORLEN Baltics Retail; ORLEN Budonaft; ORLEN Capital; ORLEN Centrum Serwisowe; ORLEN Deutschland; ORLEN Eko; ORLEN KolTrans; ORLEN CUK; ORLEN Laboratorium; ORLEN Lietuva; ORLEN Ochrona; ORLEN OIL; ORLEN Paliwa; ORLEN Południe; ORLEN Projekt; ORLEN Serwis; ORLEN Transport; ORLEN Unipetrol; ORLEN Upstream; ORLEN Upstream CanadaORLEN OIL Classic 15W-40 - karta charakterystyki (polski) 0.16 MB pobierz: ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W-40 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Extra CF SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierzCharakterystyka..

Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Olej bazowy do produkcji olejów smarowych.Olej napędowy grzewczy jako paliwo do kotłów c.o. kotłów parowych, pieców przemysłowych i technologicznych.. Są doskonałe do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych różnego typu, ponieważ: spełniają wymagania rozpoznawalnych międzynarodowo specyfikacji jakościowych takich jak API oraz wymagania uznanych producentów maszyn, gdyż są wykonane wg najnowszych technologii.Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholi.. 5) Badanie okresowe - zaostrzone wymagania PKN ORLEN S.A.Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski) 0.31 MB pobierz: Benzyna lakowa bezaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.17 MB pobierz: Rozcieńczalnik ekstrakcyjny - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Benzyna apteczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz1.3.. (4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.1.3.. Numer telefonu alarmowego Zakładowa Straż Pożarna(1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A. (2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751..

Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykiet .Olej napędowy grzewczy jako paliwo do kotłów c.o. kotłów parowych, pieców przemysłowych i technologicznych.

Jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni skąd częściowo odparowuje.Olej Napędowy.. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. 3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.. Wypłukać usta wodą.. Numer telefonu alarmowego: + 48 242010367 , +48 242869509, + (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7.00 do 15.00)Konkreton V - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Konkreton N, NH, P, S - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB pobierz: Olej antyadhezyjny B1 B0 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Olej do wyrobów ceramicznych BQ - karta charakterystyki (polski) 0.17 MB pobierz: Olej Separacyjny - karta charakterystyki (polski)KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn..

Charakterystyka Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2, jest produkowany z wyselekcjonowanych komponentów węglowodorowych, otrzymywanych z ropy naftowej.Grupa ORLEN.

6 maja 2021 03:59 Wypracowania.. Oleje napędowe.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotycz ących jako ści: telefon + 48 24 , +48 242869509, + E-Mail: 1.4.. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także żywotność systemów .Kartą charakterystyki olej napędowy orlen.. (oznaczenie kodowe CN 2710 19 41) Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych.Destylaty oleju napędowego mają temperatury wrzenia znacznie wyższe (180-350 °C) niż .Olej osiowy Informacje podstawowe Specyfikacja Do pobrania Informacje podstawowe W zależności od lepkości Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Numer telefonu alarmowego:Olej napędowy Karta charakterystyki Ship - Service S. A. ma w swojej ofercie paliwa żeglugowe w pełni zgodne z międzynarodową normą ISO 8217:2010(E) typu MGO - DMA max 0,1% wag.siarki, HSFO (RMA 30 do RMG 380 z zaw.. 7 kart charakterystyk.. (3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214. siarki).1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A. 2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 E-Mail: 1.4.. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.. zm. ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: 18.03.2021 r. Wersja: 2.0/PL str. 5 z 10 PNEC propan-2-ol woda słodka 140,9 mg/l woda morska 140,9 mg/l osad wody słodkiej 552 mg/kg s.m.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt