Wskaż poprawną odpowiedź wyjazd powstańców

Pobierz

po 1989 roku d) skrót nazwy "Urząd .12 października Rada Najwyższa Narodowa ogłosiła naczelnikiem powstania Tomasza Wawrzeckiego.. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 7 zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną odpowiednio 1 000 złotych i 40 000 złotych.2.. Który z podanych ciągów przyczynowo-skutkowych jest prawdziwy?. 7.Zaznacz x poprawną odpowiedź: prawda fałsz Zeus miał tarczę i miotał pioruny Prometeusz wynalazł ogieńZakreśl znakiem X właściwą odpowiedź.. chłopi, ponieważ pojmowali powstanie jako wojnę panów.. A. azot, hel, tlenek węgla(IV) B. azot, tlen, wodór C. argon, azot, tlenek węgla(IV) D. neon, wodór, hel 4.Wskaż zapis słowny reakcji wymiany.. Zaznacz, aby zobaczyć wynik.. Janek zauważył, że liczba opisująca numer jego miejsca w pociągu jest podzielna przez 2 i nie jest podzielna przez 5.. C. Odwzajemnionej miłości kobiety i zakupu sklepu Wokulskiego.. Wskaż odpowiedź, w której znajdują się nazwy gazów, które mogły spowodować taki przebieg doświadczenia.. 4.Grupa A | stro na 4 z 7 2 4 Zaznacz grupę substancji, w której znajdują się tylko przewodniki.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Klęska powstania listopadowego.. a) Powstanie Sprzysiężenia Podchorążych, wystąpienie Piotra Wysockiego w Szkole Podchorążych, atak spiskowców na Belweder, zdobycie Arsenału, wyzwolenie Warszawy..

Wskaż poprawną odpowiedź.

Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Wyjazdu na wieś i ślubu Wokulskiego ze Stawską.. [] A. wyjazd powstańców i władz cywilnych - klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlenie się1.. Rozpocznij test.. 16 października 1794 do Warszawy przybył Tomasz Wawrzecki i został zaprzysiężony jako Najwyższy Naczelnik Powstania.Powstanie Królestwa Polskiego odbyło się w roku.. 2 6 Dokończ zdanie.. A. wyjazd powstańców i władz cywilnych → klęska powstania listopadowego → ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji → osiedlanie.. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.Zaobserwował, że świeczka nie zgasła tylko w jednym naczyniu.. Przewiń.. Zaznacz, aby zobaczyć wynik.. 1 Obserwuj autora.. 1) Zaznacz fałszywą odpowiedź: Komitet Obrony Robotników a) był organizacją opozycyjną b) działał w obronie praw robotników c) był partią polityczną d) był prześladowany przez władze komunistyczne 2) UB to a) określenie organów bezpieczeństwa państwa w czasach 1944-56 .Materiał zawiera: - wstęp - do warunku budowy trójkąta, - 3 ćwiczenia interaktywne z animacjami - rysowanie trójkąta o danych bokach, - reguła - warunek budowy trójkąta, - 2 ćwiczenia - warunek budowy trójkątaWskaż poprawną kolejność wydarzeń..

Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

2 5 Dwa jednakowe przewodniki naładowano odpowiednio ładunkami o wartościach -5 μC i +200 nC, po czym zetknięto je ze sobą.. .Prawidłowa odpowiedź na pytanie drugie i siódme zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną (odpowiednio 1000 i 40 000 złotych).. 14 października 1794 gen. Henryk Dąbrowski rozpoczął odwrót z Wielkopolski.. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj.. W zadaniach od 1 do 20 jest tylko jedna poprawna odpowiedź.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii[] A. wyjazd powstańców i władz cywilnych - klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - osiedlanie się emigrantów w Saksonii Pokaż więcej.Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. 90 6.Napisz w kolejności rosnącej wszystkie dzielniki liczby 72.. B. Rozwiązanie przez cara sejmu {premium}Królestwa Polskiego.. Zapowiedź udziału wojska polskiego w tłumieniu powstania belgijskiego.Powstanie styczniowe - polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy..

Zaznacz poprawną odpowiedź.

1 Super!Skomentuj.. mieszczaństwo.. Czas na odpowiedź: 10 sekund.. W razie pomyłki, otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.. Jaka była przyczyna Wielkiej Emigracji.. Klęska powstania Styczniowego.. żadne z podanych.. B. Wyjazdu do Paryża i zwycięstwa Napoleona.. Zagadnienia pytań mają różnorodną tematykę i stopień trudności.. Decyzja o walce z zaborcą miała duże poparcie społeczne, jednak nie zaangażowali się w nią chłopi, ponieważ pojmowali powstanie jako ,, wojnę panów,,, która ich nie dotyczy.1) Zaznacz fałszywą odpowiedź: Komitet Obrony Robotników a) był organizacją opozycyjną b) działał w obronie praw robotników c) był partią polityczną d) był prześladowany przez władze komunistyczne 2) UB to a) określenie organów bezpieczeństwa państwa w czasach 1944-56 b) nazwa odwołująca się do służb bezpieczeństwa państwa z czasów rządów Edward Gierka c) nazwa polskich służb bezpieczeństwa - policji, wojska itd.. Szczęścia Wokulskiego i wyjazdu do Petersburga.Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawną odpowiedź na każde pytanie: (3 pkt.). W środę 28 listopada 1520 r. przepłynęliśmy tę cieśninę i wypłynęliśmy na spokojne morze [Ocean Spokojny], po którym żeglowaliśmy trzy miesiące i 20 dni, nie odnawiając zapasów ani zaopatrzenia: jedliśmy tylko stare suchary, starte na proszek, pełne robactwa i cuchnące [..

Q. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.Play this game to review World History.. Jakie były bezpośrednie przyczyny wybuchu powstania listopadowego?. Przewiń.. Oblicz wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na każdym z tych przewodników.. b) Wystąpienie Piotra wysockiego w Szkole Podchorążyc Wskaż poprawną kolejność wydarzeń.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Zaznacz poprawną odpowiedź.. arystokracja.. Dodaj do ulubionych.2.Która grupa społeczna nie była zaangażowana w powstanie listopadowe?. A. wyjazd powstańców i władz cywilnych → klęska powstania listopadowego → ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji → osiedlanie.. W zadaniach od 21 do 25 należy uzupełnić odpowiedzi zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań.. Wskaż poprawną odpowiedź.. się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii1.. Brakuje odpowiedzi.. 2.Przyczyny wybuchu powstania listopadowego w punktach: - ruchy niepodległościowe w Europie (odzyskanie niepodległości przez Grecję, rewolucja we Francji, powstanie narodowe Belgów przeciw Holendrom i odzyskanie niepodległości przez Belgię); - kryzys gospodarczy 1830 roku; - wzrost niezadowolenia w wojsku; - łamanie konstytucji Królestwa Polskiego, nieprzestrzeganie praw i swobód .D.. klęska powstania listopadowego - ukształtowanie się polskich ugrupowań politycznych na emigracji - wyjazd powstańców i władz cywilnych - osiedlenie się emigrantów w Saksonii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.. Z jakimi problemami borykała się Galicja w II połowie XIX wieku?. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem lub obok niegoA.. Jeśli się pomylisz, otocz błędną odpowiedź kółkiem i zaznacz znakiem poprawną odpowiedź, np. B. C. albo PRAWDA FAŁSZ 3. Podaj wiek powstania kodeksu Hammurabiego.Zaznacz poprawną odpowiedź.. Który numer miejsca miał Janek?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt