Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy przy komputerze

Pobierz

na tle innych jaskrawych obiektów.. Dobra wiadomość dla pracowników jest taka, że powinien je zapewnić pracodawca, który na podstawie stosownych badań lekarskich pokrywa koszty zakupu takich okularów.CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKACH PRACY PRZY MONITORACH EKARANOWYCH : • NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE FIZYCZNE • NADMIERNE OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE • ZŁE OŚWIETLENIE • POLE ELEKTROMAGNETYCZNE • SUBSTANCJE CHEMICZNE (na niektórych stanowiskach) • ZŁA ORGANIZACJA PRACY.. Dobór środków ochrony indywidualnej z powyższych certyfikatów.. Wśród czynników fizycznych i chemicznych, o których negatywnym wpływie na organizm człowieka należy pamiętać podczas pracy biurowej przy komputerze, należy wymienić: Promieniowanie cieplne (pochodzące od jednostki centralnej, monitora ekranowego i innych podłączonych do nich urządzeń).Czynniki wpływające na bezpieczną pracę przy komputerze.. Jak podają oficjalne statystyki amerykańskie, ok. 30% użytkowników komputerów cierpi na różnego rodzaju dolegliwości nabyte w związku z wykonywaną pracą.Nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe towarzyszące pracy siedzącej, stres, niewłaściwe oświetlenie i hałas- wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na zdrowie i wydajność pracownika biurowego.Przy organizacji pracy z wieloma monitorami należy uwzględnić interakcję człowieka z maszynami, sprzętem, oprogramowaniem, środowiskiem pracy oraz działaniami i zarządzaniem..

Czynnik psychofizyczny ma wpływ na bezpieczeństwoZagrożenia komputerowe.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZNĄ PRACĘ PRZY KOMPUTERZE!. Stanowisko pracy; Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do potrzeb psychofizycznych danej osoby.. CZAS KORZYSTANIA Z KOMPUTERA!. Obciążenia te bowiem stanowią obciążenia emocjo-nalne i umysłowe, a więc wpływają przede wszystkim na efektywność i jakość pracy pracownika oraz mogą mieć wpływ na zdrowie pracownika.. Organizacja pracy na stanowiskach tego typu powinna uwzględniać: rodzaj pracy (np. ciągła, seryjna, nieciągła, nieregularna),Transcript Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem..

ZagrożeniaTrzy czwarte pracowników w Europie doświadcza problemów zdrowotnych, wywołanych długą pracą przy komputerze.

Klawiatura powinna być usytuowaną w linii środkowej ciała operatora.. Musimy zachować odpowidnią odległość między moniorem a naszymiPraca przy komputerze, jak każda inna, również może być uciążliwa, a na pewno jest męcząca.. Zalicza się do nich narażenie na kontakt m.in. z ostrymi narzędziami, poruszającymi się elementami, prądem elektrycznym, materiałami wybuchowymi, promieniowaniem, śliską lub nierówną powierzchnią czy substancjami chemicznymi.określa bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy biurowej; wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy pracownika pracującego przy komputerze (źródło: ) wskazuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu zagrożeń na stanowisku pracy biurowejOświetlenie miejsca pracy ma duży wpływ na jej prawidłowe wykonywanie, jakość wykonanego produktu oraz możliwość powstania zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.. montowania odpowiednich filtrów.. Na wyższe emerytury z powodu pracy przy komputerze z monitorem kineskopowym mogą .Są one czynnikami powodującymi u ludzi m.in. zmiany fizjologiczne, wzrost napięcia mięśniowego, zaburzenia funkcji wydzielniczej i motorycznej żołądka, bóle w klatce piersiowej i jamie brzusznej, zmiany czynnościowe w mózgu, zaburzenia snu, zmiany w układach nerwowych, naczyniowym i ruchowym, bóle i zawroty głowy, zaburzenia wzroku, zaburzenia równowagi, podrażnienia i uszkodzenia słuchu, ogólne złe samopoczucie, a także choroby zawodowe, wypadki przy pracy i inne, co .Dlatego tak ważne są, wymagane przepisami, regularne, cogodzinne 5-minutowe przerwy w pracy przy komputerze, które powinny być przeznaczone na ruch..

Ostatnia sprawa to odpowiednie, przystosowane do bezpiecznej pracy z komputerem okulary korygujące, dla tych, którzy mają wadę wzroku.

Najlepiej, jeśli są.klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości, dostosowanej wzrostu i wzroku użytkownika; zadbaj o właściwe oświetlenie; zapewnij sobie przerwy w pracy z komputerem, które pozwolą ci się zrelaksować i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni.Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP.. 1.odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu, 3.odpowiedni mikroklimat: temperatura 21-220C, wilgotność powietrz 50-65%, lekki ruch powietrza,5.. Gdy siedzimy przed komputerem powinniśmy siedzieć na wygodnym fotelu i się nie garbić.. Praca przy komputerze i długie godziny przed monitorem mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie pracownika, szczególnie pogorszyć jego wzrok, dlatego tak ważne jest w tej sytuacji przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.. Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973).Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy mogą mieć bardzo duże konsekwencje.. Są one zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu..

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ZWIĄZANE Z PRACĄ PRZY MONITORZE EKRANOWYM : ...Klawiatura- ma bezpośredni wpływ na wydajność i komfort pracy.

Dbaj o wzrok.. ogólne rozdrażnienie.. Wpływa także na zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego.. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, ponieważ intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie, długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg, zła organizacja pracy .Z uwagi na fakt, że praca przy komputerze (monitorze ekranowym) niesie za sobą również inne zagrożenia, takie jak obciążenie kręgosłupa czy obciążenie wzroku, praca w wymuszonej pozycji ciała, możliwe jest wykazanie obsługi monitora ekranowego w podkategorii "inne czynniki, w tym niebezpieczne".Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem: odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu, odpowiednie oświetlenie, odpowiedni mikroklimat: temperatura 21 - 22°C, wilgotność powietrza 50 - 65%, lekki ruch powietrza,Osoby pracujące przy komputerze z monitorem kineskopowym mogą się starać o rekompensatę za zmęczony wzrok.. Długie siedzenie w jednej pozycji powoduje bóle kręgosłupa, a od długotrwałego wpatrywania się w monitor - męczą się oczy.. monitory ciekłokrystaliczne (LCD).. 4. społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców.. Poprawne ustawienie dłoni i przedramion podczas pracy przy komputerze może uchronić pracownika przed przewlekłymi schorzeniami.Szczególnie narażeni są w tym przypadku pracownicy wykonujący pracę przy pomocy komputera.. Dlatego, aby zredukować te czynniki związane z pracą z komputerem, należy pamiętać o zasadzie "3 B" (blink - mruganie, break - […]Podwyżka emerytury za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym - SN o pracy w szczególnych warunkach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt