Plan pracy świetlicy socjoterapeutycznej w szkole podstawowej

Pobierz

Cele i zadania świetlicy.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. Godziny otwarcia.. Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla uczniów, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i są .PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Stefana Wyszyńskiego w LUBICHOWIE w roku szkolnym .. Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. Cele i zadania zajęć w świetlicy: 1.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. T. Kościuszki w Łętowicach.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. 2 Karolina Sikorska-Bednarczyk "Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych", Materiał przygotowany na konferencję pt. "Świetlica szkolna - miejsce opieki .Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im..

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.

Zadania opiekuńczo- wychowawcze 5.. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej im.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.Plan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej.. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. Organizacja pracy świetlicy.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. Jednak zapewnienie dobrze dobranej kadry, która zadba o uczniów spędzających czas w świetlicy, to tylko jedno z zadań dyrektora szkoły.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. Informacje ogólne; Majątek świetlicy.. powitanie nowych członków świetlicy.. Podczas zajęć świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej przy zespole szkÓŁ im.. Cele ogólne pracy świetlicy środowiskowej 1.Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę..

Plan pracy świetlicy.

Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyProgram przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej.. WRZESIEŃ.. adama mickiewicza w biaŁobrzegach w roku szkolnym 2013/ 2014 miesiĄc tydzieŃ cykl tematyczny zajĘcia umysŁowe, imprezy okolicznoŚciowe zajĘcia plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe zajĘcia muzyczne wrzesieŃ i poznajmy siĘ - szkoła, koledzy .W świetlicy szkolnej W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona) zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Podstawowym założeniem programu jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo .Plan pracy świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im.. Jana Pawła II w Zielonkach na rok szkolny 2020/2021 Świetlica szkolna realizuje zadania wynikające z: Programu Profilaktyczno -Wychowawczego i Kalendarza Imprez Szkolnych.. Szczegółową organizację świetlicy określa statut szkoły, a precyzować może regulamin świetlicy..

Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

-Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Program pozwala na realizację zawartych w nim treści różnymi metodami dostosowanymi do zainteresowań tematem, a także poziomu aktywności dzieci.. Plan pracy został przedstawiony rodzicom na Zebraniu Rodziców w miesiącu wrześniu 2020 r.*Plan pracy świetlicy szkolnej 2020/2021 .. w Szkole Podstawowej im.. Organizacja pracy świetlicy 6.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaTEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. Plan zajęć dnia 8.. -Integracja zespołu.Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację .Innowacje świetlicy; Roczny plan klas; Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy..

Regulamin pracy świetlicy.

3.PROGRAM DZIAŁANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Lesznie jest placówką opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci z rodzin, w których istnieje choroba alkoholowa, rodzin dysfunkcyjnych.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I.. Wydarzenia biblioteka 2021-2022.Świetlica szkolna jest istotnym elementem szkolnego ekosystemu.. Karta zgłoszenia ucznia.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Wydarzenia-świetlica-2021-2022.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Lato - praca plastyczna.przewiduje się formy zajęć grupowych w świetlicy oraz w terenie.. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Cele szczegółowe 4.. Prowadzi działalność 2 razy w tygodniu po 2 godziny.. Ogólne założenia 2.. Integracja zespołu.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.. Plany miesięczne wynikają z Rocznego Planu Pracy oraz uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów, jak i zadania realizowane w szkole.. Miesięczne plany pracy 7.. W planie pracy świetlicy szkolnej uwzględniono program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oraz procedury związane z pandemią Covid 19.. Godziny zajęć Realizowane zajęcia .Posiada je także nauczyciel nauczania zintegrowanego, bowiem przepisy dopuszczają do pracy w świetlicy osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica szkolna (zakładam, że sprawa dotyczy szkoły podstawowej).ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. PLAN ZAJĘĆ DNIA realizowany od 1 września 2017r.. Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia zPodsumowanie całorocznej pracy świetlicy.. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie z dnia 15 września 2020 r. PLAN PRACY SZKOLNEGO WOLONTARIATU w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im.. PRZY ZSI W LUBINIE.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Poznajmy się.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej 3.. Rok szkolny 2021/2022; Rok szkolny 2020/2021; Rok szkolny 2019/2020; ArchiwumŚwietlica.. Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Dobrze prowadzona, może być ogromnym wsparciem w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.. Świetlica socjoterapeutyczna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej im.. -Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt