Opisz krótko zasady postępowania w przypadku porażenia elektrycznego

Pobierz

Procedura postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia - zasady ewakuacji.. Pozwoli on na uruchomienie prostych urządzeń elektrycznych, w czasie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej.. prędkością (w km/h) osoba upoważniona mająca aktualne prawo jazdy może wprowadzać pojazd na stanowisko w warsztacie samochodowym 31.. Jeżeli pomoc tak poszkodowanemu przyjdzie zbyt późno może to doprowadzić do jego śmierci.. Obrażenia wysokoenergetyczne zazwyczaj charakteryzują się rozległymi uszkodzeniami miejscowymi, dlatego tak istotna jest odpowiednia opieka nad raną oparzeniową.Istnieje wiele przyczyn porażenia prądem elektrycznym, takich jak: możliwość uszkodzenia podczas wymiany żarówki w lampie podłączonej do sieci, interakcja ciała osoby ze sprzętem podłączonym do sieci, długa (nieprzerwana) praca urządzeń elektrycznych i oczywiście ludzie, którzy sami nie naprawią wszystkiego w zależności od tego, czy się powiedzie, czy nie (innymi słowy .W przypadku zaistnienia porażenia elektrycznego, w przypadku nieobecności lekarza należy wykonać następujące czynności: - przede wszystkim uwolnić poszkodowanego spod działania napięcia - następnie dokonać rozeznania w stanie poszkodowanego - a następnie bazując na własnym doświadczeniu przystąpić do wykonywani niezbędnych .W przypadku złamań i zwichnięć - porażenie prądem może doprowadzić do skurczu mięśni, co w efekcie może skutkować złamaniem i zwichnięciem..

PorażeniaPierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.

Słowa kluczowe.. - W przypadku porażenia prądem elektrycznym - Pytania i odpowiedzi - EDB .. Opisz krótko prawo rzymskie, architekturę i budownictwo rzymskie oraz szlaki komunikacyjne imperium.. Zasady bezpiecznej ewakuacji.. Napięcie przemienne 220 V powoduje przepływ prądu zabójczy dla człowieka.. Siłę działania prądu, uzależnioną przede wszystkim od napięcia i oporu elektrycznego, określa prawo Ohma.. W przypadku utraty przytomności i zachowanym oddechu stosuje się tzw. bezpieczne ułożenie na boku i przytrzymuje go, aby wskutek bezładnych ruchów nie doszło do opadnięcia języka i zatkania wejścia do krtani.. Obowiązuje zasada unieruchomienia dwóch stawów sąsiadujących z miejscem złamania, choćby prowizorycznie.. Korzystanie z suszarki w kąpieli, koszenie mokrego trawnika kosiarką elektryczną bywa przyczyną groźnego urazu.. Jak już wiemy w wyniku porażenia elektrycznego uszkodzeniu może ulec wiele części naszego organizmu.. B. Osoby nieprzytomnej.Powikłania nie zawsze pojawiają się natychmiast.. Porażenie prądem może doprowadzić jedynie do chwilowej utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.. W przypadku wysokiego napięcia mechanizm porażenia jest zwykle następujący:W przypadku, gdy do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. z powody zerwania sieci elektrycznej, należy najpierw w bezpieczny sposób odsunąć przewód dotykający ciała..

Procedura działania w przypadku awarii energetycznej.

Postępowanie w czasie zagrożenia:Oparzenia elektryczne - powstają w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez ciało, czyli porażenia prądem.. Napięcie przemienne powyżej 50 V jest dla człowieka niebezpieczne.. Oto jego objawy: blada, zimna skóra perlisty, zimny pot utrata przytomności płytki, szybki oddech Koniecznie wezwij wtedy pogotowie ratunkowe - 112.. Źródłem prądu zazwyczaj jest domowa lub przemysłowa instalacja elektryczna lub piorun.. 3.Sprawdzić tętno oraz oddech porażonego prądem niskonapięciowym.. Następuje w wyniku zetknięcia tkanek organizmu ze źródłem energii elektrycznej.. Z systemu nerwowego może nastąpić zapalenie nerwów, zaburzenia układu autonomicznego i gąbczastej.Postępowanie z oparzeniem elektrycznym.. Wymienić i krótko opisać na czym polega bezpieczeństwo podczas: a.Ustal z sąsiadami zasady współpracy w razie zagrożenia .. W przypadku porażenia prądem najpierw należy przerwać obwód elektryczny - jeśli jest to możliwe należy wyłączyć wadliwe urządzenie przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wyjęcie (wykręcenie) bezpiecznika.Jakie są zasady postępowania w przypadku porażenia elektrycznego u: A..

Opracuj rodzinny plan postępowania na wypadek powodzi.

Kontroluj przytomność i oddech, w przypadku braku oddechu rozpocznij reanimację.15.Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza elektrycznego.ODiDK, Gdańsk 2000. około 12 godzin temu.. Mokra skóra stanowi bardzo słaby opór dla prądu elektrycznego i dlatego szczególne zagrożenie panuje w obiektach, do których dochodzi woda i wilgoć.Postępowanie w przypadku porażenia prądem o niskim napięciu: Ratując poszkodowanego należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo.. 4.W przypadku utraty przytomności trzeba zastosować pozycję boczną ustaloną.TEMAT: Zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.. 16.Środki ochrony indywidualnej.CIOP, Warszawa, 2002. .. bólem, który jest mniejszy niż w przypadku oparzenia w stopniu II A, ponieważ zostały uszkodzone zakończenia nerwowe.W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru.. Jego skutki mogą być tragiczne, dlatego każdy powinien mieć wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w wypadku jego wystąpienia.Pierwsza pomoc polega na : 1.Przerwij obwód elektryczny, po przez wyciągnięcie wtyczki z gniazda lub wykręcenie bezpiecznika.. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru Czas realizacji: •1 godzina lekcyjna .. • omów zadania poszczególnych osób lub grup osób w przypadku powstania pożaru.Porażenie prądem elektrycznym - reakcja fizjologiczna, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez ciało organizmów żywych - ludzi i zwierząt..

porażenie prądem, oparzenie, ładunek ... Jakie są zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym?

Sprawdź, jakie są skutki kontaktu ze zewnętrznymi źródłami prądu i jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.Po ciężkim urazie może wystąpić groźny dla życia pacjenta wstrząs.. Jako ostateczność należy traktować "odrywanie" osobyPROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU, AWARII Szczegółowy wykaz procedur: 1.. W artykule przedstawiono przykładowe postępowanie w sytuacji porażenia prądem oraz przypadki opisane w literaturze.. W dzisiejszych czasach nie potrafimy już funkcjonować bez energii elektrycznej, a porażenie prądem o różnym napięciu może zdarzyć się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.. Rany powstałe na skutek działania prądu elektrycznego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osoby poszkodowanej.. Podać z jaką max.. I PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARUPierwsza pomoc w przypadku stwierdzenia porażenia elektrycznego.. Funkcjonowanie każdego organizmu żywego wiąże się z przepływem przez tkanki bardzo słabych prądów .W takich sytuacjach stosunkowo rzadko dochodzi do ciężkich obrażeń.. Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać: gdzie się pali: dokładny adres, (np. pali się budynek Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu na ul. Kościuszki 9),XI Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie mechaniki samochodowej 30.. Uszkodzenia skóry, powstałe w wyniku działania różnych czynników, powodują zaburzenia pracy całego organizmu.. Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka.. 2.Usunąć porażonego w bezpieczne mij\ejsce.. W przypadku zaistnienia porażenia elektrycznego, w przypadku nieobecności .Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia.. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy.Dobrze jest zabezpieczyć się w zastępcze źródło energii elektrycznej (agregat prądotwórczy), prądu jedno lub trójfazowego w zależności od potrzeb oraz zapas paliwa.. Opowiedz swojej rodzinie, dlaczego musicie przygotować się do powodzi, podzielcie się obowiązkami i odpowiedzialnością; Wyjaśnij rodzinie, na czym polega zagrożenie i co trzeba zrobićOparzenia i odmrożenia.. Osoby przytomnej.. Nawet na krótko narażone na wypadek elektrycznego może sprawić sobie znać w przyszłości.. Postępowanie to obowiązuje w każdym wypadku porażenia prądem, nawet .Można go doświadczyć przypadkowo, wskutek niewłaściwej pracy urządzeń elektrycznych, bądź podczas kontaktu z niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi.. Długofalowe konsekwencje - arytmia, choroba zarostowa, miażdżyca.. 9.W razie porażenia prądem człowiek znajduje się w obwodzie elektrycznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt