Rozpuszczalnik ekstrakcyjny karta charakterystyki

Pobierz

Spółka Cywilna Adres: 39-204 Żyraków 195Rozcieńczalnik ekstrakcyjny - karta charakterystyki KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych: farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych.. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie.. Skład / informacje o składnikach 3.2 Mieszaniny Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw.. Data aktualizacji: 12.12.2013r.. zm. ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY PROFESSIONAL Data wydania: 29.01.2013 Aktualizacja: - Strona/stron: 2/14 Wydanie 1 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R11 - Produkt wysoce łatwopalny.. 2, H315Rozpuszczalnik Ekstrakcyjny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 607 810 681 (7:00-15:00), 997, 998, 999 RADCHEM SP.. Łączna 28 tel./fax (+48) (033) tel.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Producent: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. więcej o firmie ».Karta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. kom Telefon alarmowy: (+48) czynny od godziny .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r..

rozpuszczalniki takie jak benzyna ekstrakcyjna, aceton, rozpuszczalnik nitro.

+48 602 190 714 jest pomocny również przy odnawianiu mebli, zmywaniu plam po oleju czy farbach, a także do rozcieńczania wyrobów olejnych oraz ftalowych.. Zalecane używanie kremuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008 Flam.. Data aktualizacji: 06.03.. Strona 1 z 10 1 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: CHEM-ROZLEW Paweł Biegun Żywiec, ul. zmianami ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Data sporządzenia: 15.09.2014 Aktualizacja: 01.02.2017 Wersja:2.0CLP Strona 3 z 13 Nazwa substancji/ Nr rejestracji REACH Nr CAS / Nr WE Nr indeksowy1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - rozpuszczalnik_ekstrakcyjny Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 9 SEKCJA 3.. Unikać dłuższego kontaktu ze skórą.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.) Data sporządzenia:08.99.. W. Pileckiego 5.. IDENTYFIKACJA PREPARATUKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp. Toksyczność ostra LD 50 doustne, szczur >5000 mg/kg LD 50Rozpuszczalnik Benzyna ekstrakcyjna Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Rozpuszczalnik Benzyna ekstrakcyjna Nazwa chemiczna: Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem Nr CAS: 64742-49- Nr WE: 265-151-9Rozpuszczalnik / rozcieńczalnik stosowany w przemyśle farb i lakierów, metalowym, gumowym; do produkcji klejów; w pralniach chemicznych i garbarniach; w warsztatach samochodowych do mycia i odłuszczania; inne..

Strona 1 z 9 SEKCJA 1 ...Rozcieńczalnik ekstrakcyjny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.

KOMANDYTOWA Wyszogrodzka 10/89 03-337 Warszawa - mazowieckie - Polska Tel .KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 4.0 15.07.2014 Data aktualizacji:16.03.2018 Strona/stron 2/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Hasło ostrzegawcze :NIEBEZPIECZEŃSTWOKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCYRozpuszczalnik Benzyna Ekstrakcyjna - Karta Charakterystyki Mieszaniny Strona 6 z 9 Doustne: nudności odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejściowe objawy uszkodzenia wątroby, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, krwawe wylewy w płucach, wysięki opłucnowe.. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.ROZCIE ŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA DATA SPORZ ĄDZENIA 16.12.2005 DATA AKTUALIZACJI 21.10.2015 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY MODYFIKOWANY DATA SPORZ ĄDZENIA 10.08.2007 DATA AKTUALIZACJI 21.10.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r..

1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca karty: IRYS M.D.S.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) rozpuszczalnik ekstrakcyjny.pdf na koncie użytkownika Krzysztofbhp • folder KARTY CHARAKTERYSTYKI • Data dodania: 14 paź 20141.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. zmianami ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Data sporządzenia: 15.09.2014 SEKCJA 1. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: - Producent rozcieńczalników i rozpuszczalników / Realizacja: Curcuma1.. Aktualizacja: Wersja:1.0CLP Strona 1 z 14 -IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.Karty charakterystyk - ANED - producent rozpuszczalników, klejów oraz dustrybutor narzędzi budowlanych.. R38 - Działa drażniąco na skórę.Benzyna ekstrakcyjna [CAS 8006-61-9] 500 1 500 Trimetylobenzen (mieszanina izomerów) 100 170 8.2. Producentem jest firma Amadex s.c.Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Telefon +48 12 625 75 001 Data sporządzenia: Strona 1 z IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie mieszaniny: Przedsiębiorstwo: Rozpuszczalnik / Rozcieńczalnik w przemyśle farmaceutycznym, maszynowym, przemyśle farb i lakierów P.P.H.U..

Na półkach razem z rozpuszczalnikami znajdują się benzyny - ekstrakcyjna oraz lakowa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Karta Charakterystyki Karta charakterystyki 'BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA' Autor admin Data publikacji 10 grudnia, 2016 23 czerwca, 2020 Kategorie CHEMIA , PROFESIONAL , Samochodowa , Meblarska , Remontowo-budowlana , Wykończeniowa , Przemysł , MajsterkowanieFirma IRYS MDS powstała w 1997 roku i specjalizuje się w produkcji i dystrybucji takich produktów jak: środki do konserwacji podwozi samochodowych i profili zamkniętych (marka: BLACHOGUM) uszczelniacz do dachów marki MAS-BUD.. Karty charakterystyk.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt