Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 2021

Pobierz

W31 5.30.00. kod nazwa świadczenia wartość punktowa Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem AOS określone w: Warunki realizacji zgodne z Rozporządzeniem Programy określone w: Uwagi, w tym kryteria szczegółowe-uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn 1) badanie przesiewowe w kierunku wczesnego .Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2021.00028.04) Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2021.00027.03) Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2021.00026.02) Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00025.11) Grupy substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych (2020.00024.09) Grupy substancji czynnych .. Centrala NFZ publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2021 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP.Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmują ponadto zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych (cytologia) oraz wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach.Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych..

W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy 7,5 X uwagi Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych lp.

Pozostałe świadczenia możliwe do rozliczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna znajdują się w: załączniku nr 1b - Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK), załączniku nr 1c - Katalog zakresów świadczeń kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS),Charakterystyka JGP 55/2016/DSOZ Załącznik nr5 Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 62/2016/DSOZ Załącznik nr7.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt