Interpretacja porównawcza matura

Pobierz

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. MayaUczySie123 66 pkt.. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego).Koncepcja interpretacji porównawczej jest efektem poszukiwania przezposzukiwania przez zdającego sensówcego sensów wynikających z zestawienia tekstów i wymaga ustl italenia pewnychb ó ó ih obszarów porównania, w których szuka się podobieństw i/lub różnic między utworami, a następnie wyciąga z tego wnioski.Temat matury do rozwinięcia Temat 2.. Przykład przygotowania materiałów służących do napisania interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich.. poleca 83 % .. Olivia16 102 pkt.. Przeczytaj uważnie obydwa teksty, zwracając uwagę na te elementy, któreSprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. 5 przykładowych zadań.. cirrus 69 pkt.. Interpretacja jako udział w kulturze Poznawanie i oswajanie świata dokonuje się w obrębie kultury, gdyż to ona obejmuje język, naukę, filozofię, religię, literaturę, sztukę i wszelkie dziedziny twórczości.Na maturze pisemnej z języka polskiego często spotykamy tematy, w których pojawia się polecenie "porównaj".. Oto kilka wskazówek: 1..

W przypadku kontekstów kulturowych także elementy komparatystykiTrwa matura 2016.

Padał od kilku dni i nieopodal kościoła Zmartwychwstańców woda wyżłobiła głębokie kanały, którymi płynęły z lasu patyki, źdźbła trawy i małe szyszki.Matura 2019.. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] - RMF24.pl - Część maturzystów przystąpiła w poniedziałek po południu do nieobowiązkowego egzaminu z języka .Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym macie dokonać analizy i interpretacji dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych, dramatycznych) lub ich fragmentów.. Horacy to twórca antyczny, Mickiewicz napisał swój wiersz w XIX wieku.. Nie można też zapomnieć, że Mickiewicz odnosi się do tekstu Horacego w sposób autoironiczny, nieco drwi z samego siebie i swoich wierszy.. Poziom rozszerzony.. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod .i interpretacji, sprawdza również sfunkcjonalizowaną wiedzę o języku i o kulturze (w tym zwłaszcza o literaturze).. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu.. Język polski.. Zajmujesz się przecież interpretacją wiersza, zatem i skojarzenia powinny podporządkować się konkretnym kontekstom, które wpisane są w utwór, np. - z czym powiążesz imiona i nazwy własne (z Mitologią, z Biblią, .Trwa matura 2020..

Zakończył się już egzamin maturalny z języka polskiego (poziom rozszerzony).

Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .analiza i interpretacja tekstu epickiego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań - seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych.Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym.. Materiały do matury (Język polski) Zadaj pytanie REKLAMA.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Cyprian Kamil Norwid Nerwy Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu - Trumienne izb oglądałem wnętrze; Noga powinęła mi się u schodu Na nieobrachowanym piętrze!. Przykład z matury z roku 2017:W nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. abiturient otrzymuje między innymi zadanie napisania interpretacji utworu.. Najpierw omówienie pierwszego tekstu, potem drugiego, wnioski z ich zestawienia - w zakończeniu.Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Hej!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Jeżeli kupisz kurs, to w .interpretacja Spróbuj przedstawić przesłanie pierwszego utworu..

Interpretacja porównawcza na poziomie kontekstów uwzględnia również elementy poetyki historycznej oraz świadomość dialogu intertekstualnego.

Warto przypomnieć podstawowe zasady realizacji tego zadania, czyli porady dla zdających egzamin.Zadania z polskiego, matura - wskazówki, odpowiedzi język polski - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym - interpretacja porównawcza przedmiot: język polski - poziom rozszerzonyInterpretacja porównawcza "Bogurodzicy" oraz "Lamentu Świętokrzyskiego": .. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie.. Musiał to być cud - cud to był, Że chwyciłem.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Nad Niemnem, Cudzoziemka.. Na początku był deszcz.. Sprawdźcie, jak poszła Wam matura 2016 z języka .Matura z polskiego: Egzamin pisemny: Egzamin ustny: Poziom podstawowy: Poziom rozszerzony: wypowiedź monologowa: rozprawka problemowa: interpretacja utworu poetyckiego: wypowiedź argumentacyjna: interpretacja porównawczaOpisywane tu utwory dzieli olbrzymia przepaść czasowa.. A oto, jak powinniście się do tego zabrać: 1.. Powyższe punkty wydają się proste?. W tym roku jednak piszący zastaną wiele zmian w arkuszach matur.Interpretacja wierszy na maturze.. Patrycja_123 94 pkt.. Forma ustnej części egzaminu wyznacza priorytety dydaktyce polonistycznej, m.in: konieczność częstego stawiania uczniów w sytuacji wymagającej budowania wielozdaniowych wypowiedzi i uwrażliwienia ich na kulturę rozmowy.Porównanie dwóch tekstów literackich..

Analiza porównawcza musi być równoległaWielu maturzystów decyduje się napisanie matury z polskiego również na poziomie rozszerzonym.

Można porównywać wizje, obrazy, toposy zawarte w wierszu czy prozie.. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Interpretacja porównawcza WYMAGA wiedzy.. Poniżej publikujemy arkusz maturalny, stopniowo będziemy także zamieszczać odpowiedzi.Na maturze pisemnej z języka polskiego na poziomie rozszerzonym otrzymacie do wyboru dwa tematy wypracowań.Jeden z nich należy opracować w formie wypowiedzi argumentacyjnej, drugi w formie interpretacji porównawczej.Na napisanie wypracowania macie 180 minut.Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich winna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.. Musisz ją mieć nt. utworu, kontekstu historycznego, a więc i czasu powstania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt