Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Pobierz

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Rok szkolny 2019/2020 to kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela, dotyczące m.in. oceny pracy oraz awansu zawodowego.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Zakończenie testem lekcja; test; Plan rozwoju zawodowego lekcja; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego lekcjaPoradnik opiekuna stażu; Zał.. Oto przykładowe opracowanie: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (prowadzonych przez stażystę)Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęKARTA OBSERWACJI prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu Nazwisko i imię nauczyciela stażysty:.. Monitoring rozumiany tradycyjnie to obserwacja prowadzona przez dłuższy czas, w sposób ciągły lub okresowy.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Temat zajęć:.. Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna .. Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji .. Założone cele.. 6.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 6.

Zadania opiekuna stażu.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. VII.Dyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Mieczysława Ożóg; miejscowość: Skawina; dział: Kontrakt z opiekunem stażu; nr: 14771 Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu | tekst nr 14771 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Wysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę 4.

Liczba uczniów uczestniczących regularnie (min.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. Wicedyrektor.. 8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Omawianie obserwowanych działań zarówno z zakresu metod jak i form zajęć do poszczególnych tematów zajęć uatrakcyjnia je i pozwala lepiej zrozumieć dany temat.Zgodnie z §4 pkt 1 i 2 rozporządza w sprawie awansu zawodowego - dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub .5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ .. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem .Zadania opiekuna stażu.. OPIEKUN STAŻU .Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego 5.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. VII.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Title: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33Obserwację zajęć mogą prowadzić: 1.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez: — Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Spotkanie z Mikołajem, Wesołe zabawy- zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Przedszkola (Zabawy muzyczne z pieskiem i kotkiem, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejkowe wróżby, Spotkanie .• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) ..

Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4.

7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. może ktoś ma taki arkusz obserwacji prosze o .Wprawdzie przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie przewidują wprost konieczności obserwacji lekcji przez nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień mianowanego, niemniej jednak takie narzędzie może być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków nałożonych na tego nauczyciela.Opiekun stażu nauczyciela - doskonalenie wiedzy i umiejętności, w tym arkusze obserwacji zajęć i zasady udzielania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach.. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Przedmiot zajęć .VI.Obserwację zajęć mogą prowadzić: Dyrektor szkoły.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego) 7.ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U na temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5.. Obserwację możemy prowadzić za pomocą różnych technik, a mianowicie: techniki obserwacji dorywczej, techniki dzienników .. Dyrektor przedszkola.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 7.. Monitoring jako element działańObserwacja, a przede wszystkim analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wpłynęły na wzbogacenie mojego warsztatu pracy.. 1.Pomoc w dokonaniu analizy "zasobów własnych".. Wicedyrektor.. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, ¿e opiekun nie powinien baæ siê uwag krytycznych, lecz raczej winien zachêcaæ sta-¿ystê do ich artyku³owania.Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego3)prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4)uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.Zadania opiekuna stażu -obserwacja zajęć .. informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie stażu,Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt