Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka prezi

Pobierz

- wybuchy wulkanów .. Co się stało: Na początku grudnia 1952 roku doszło do dość powszechnego zjawisko.. Choroby sercowo - naczyniowe: a) Nadciśnienie tętniczeChoć katastrofy katastrofy można podzielić podobnie jak zagrożenia na naturalne (spowodowane przez siły przyrody) i wywołane działalnością człowieka, to jednak częściej termin ten stosuje się do drugiej z wymienionych kategorii, natomiast katastrofy naturalne nazywa się raczej klęskami żywiołowymi lub kataklizmami.Liczba ofiar: 12 000. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, nie podporządkowuj się .Katastrofy spowodowane szeroko pojmowaną działalnością człowieka.. - kwaśne deszcze .. ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi .. Jeszcze kilka wieków temu w środowisku dominowały zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego.Źródłami z anieczyszczeń powietrza były wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.6.. Zagrożenia Zagrożenia najogólniej można podzielić na naturalne (w prawie polskim zdefiniowane jako katastrofy naturalne) oraz cywilizacyjne (awarie techniczne i inne zdarzenia związane z działalnością człowieka).. Autor: Natalia Habas Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka Awarie, wypadki i katastrofy Zdarzenia te często wynikają z nieuwagii człowieka, braku koncentracji, niekorzystnych warunków pogodowych bądź byciem pod wpływem alkoholu..

Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2.

- skażenie wód i rzek - skażenie .zagrożenia ekonomiczne, skażenie toksyczne środkami przemysłowymi i środkami biologicznymiZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA Załamanie równowagi przyrodniczej Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Zmniejszenie zasobów tlenu Erozja gleb Degradacja życia biologicznego wód Niedobory wód Niszczenie powłoki ozonowej Degradacja ekosystemówZagrożenia NATURALNE: pożary, obfite i gwałtowne opady, powodzie, ekstremalne temperatury powietrza, silne mrozy i śnieżyce, mgły, trzęsienia ziemi i osunięcia gruntu, wybuchy wulkanów, Zagrożenia SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA: zanieczyszczenia środowiska, awarie, skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, katastrofy komunikacyjne, wzrost .Inną wspólną cechą niemal wszystkich definicji bezpieczeństwa jest odniesienie do braku zagrożeń.. - powodzie .. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, podporządkuj się poleceniom napastników.. Główne zagadnienia z tego tematu to (i tu proszę o wypisanie do zeszytu pewnych definicji) 1. awaria 2. wypadek 3. kolizja1 PODSUMOWANIE DZIAŁU: ZAGROŻENIA CZASU POKOJU 1. Podaj po dwa zagrożenia, które mogą wystąpić w twojej najbliższej okolicy naturalne: spowodowane działalnością człowieka:-spowodowane siłami natury oraz umyślne podpalenia lasów i obiektów..

Wymień i scharakteryzuj zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

Zagrożenia występują nie tylko w czasie działań wojennych, ale również (nawet częściej) w czasie pokoju.. Jedna z kategorii podziału zagrożeń czasu pokoju.. Uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego.. Rozwija się infrastruktura i dochodziINNE ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁANOŚCIą człowieka AWARIE, WYPADKI, KATASTROFY Dzielą się na: awarie, wypadki, katastrofy Celowe Nieumyślne WYPADEK AWARIA stan niesprawności obiektu występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie AWARIAZagrożenia spowodowane działalnością człowieka Wypadki i katastrofy komunikacyjne GŁÓWNE PRZYCZYNY : -Niekorzystne warunki (np. mgła, opady, huragany) -Błąd ludzki (np. brawura, wykorzystywanie pojazdów niesprawnych techniczie, jazda po spożyciu alkoholu) Postępowanie ratowniczeHOW WHY WHEn Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka Wypadki komunikacyjne Korytarz Zycia WHAT Katastrofy budowlane Postepowanie ratownicze IQ Wyciek .-Katastrofy komunikacyjne np. kolejowe, drogowe.. Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2..

Zostały one zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Aby zrozumieć jak duży jest to wpływ należy zapoznać się z poszczególnymi przykładami jego działalności Człowiek tworzac nowe WrazInne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka Zuzanna Mścichecka Dominika Gołębska Wstęp Wstęp Rozwój cywilizacyjny sprawia, że pojawiają się nowe zagrożenia.. Zagrożenia i działania ratownicze , Żyję i działam bezpiecznie ZP , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat w tym tygodniu realizowany to : Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.. To jeszcze nie oznaczałoby .Zagrożenia naturalne - powodzie.. Gęsta mgła spadła na Londyn, powodując wielkie ochłodzenie.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Choroby cywilizacyjne Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć: 1.. Za przyczyny tej ogromnej powodzi uznaje się wiosenne roztopy, które poprzedziła surowa zima i gwałtowne burze śnieżne.Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.. Awaria Uszkodzenie maszyn, urządzeń,Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka 11/05/2020 Zagrożenie- 1 to stan, który wywołuje u nas lęk, powoduje u nas dyskomfort psychiczny, pojawia się strach o własność materialna, zdrowie czy życie.Inne zagrozenia spowodowane działalnosciaą człowieka wybrane przyklady Człowiek, jest jedyną istotą na świecie, której akcje efektują całe środowisko..

Huragan wiejący powyżej 120 km/h (polska nazwa).- spowodowane działalnością człowieka.

REJON: Lasy leżące w granicach powiatu są administrowane przez nadleśnictwa: Złoty Potok (193,2 km²), Herby (60,4 km²), GidIe (133,6 km²), Radomsko (15,5 km²) i Koniecpol (31,3 km²).. Przykłady zagrożeń należących do każdej z tych kategorii zaprezentowano na ilustracji 2.Powoduje ono zanik lub utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z życiem, zdrowiem, warunkami egzystencji czy też mieniem.. Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.. b) Wybuchy wulkanów (aktywność.. Rozpoznając je właściwie i w odpowiednim czasie możemy zminimalizować groźne dla nas skutki.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - efekt cieplarniany .. • przyroda, • edukacja ekologiczna, • historia i społeczeństwo,EDB - Postępowanie w sytuacjach zagrożeń - Znajdź parę.. Zagrożenia i katastrofy mogą być wywołane przez siły natury lub być wynikiem działalności człowieka.Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością człowieka, stwarza sama przyroda.. Przybywa środków transportu - a zatem wzrasta liczba wypadków z ich udziałem.. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. Rodzaj powodzi, której główną przyczynę stanowią intensywne opady deszczu.. Jedną z największych klęsk żywiołowych w historii ludzkości była powódź w Chinach w 1931 r. W zależności od źródła, liczbę ofiar tego kataklizmu szacuje się od 400 tysięcy do nawet 4 milionów ludzi.. Zagrożenia i działania ratownicze , Część 1 , Żyję i działam bezpiecznie ZP , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl - pożary .. Temat w podręczniku znajduje się na stronie 115.. To wpłynęło na duże ilości węgla spalanego przez londyńczyków, aby ogrzać swoje domy.. Zagrożenia naturalne: a) Trzęsienia ziemi (ruchy płyt tektonicznych, fale tsunami)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt