Nazwa systematyczna wodorotlenków

Pobierz

Charakter chmiczny wodootlenków.. Me(OH)n Wzór nazwa systematyczna KOH NaOH Ca(OH)2 wodorotlenek potasu wodorotlenek sodu wodorotlenek wapnia Sn(OH)2 Sn(OH)4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Co(OH)2 Co(OH)3 Ni(OH)2 Ni(OH)3 wodorotlenek cyny(II) wodorotlenek cyny(IV) wodorotlenek żelaza(II) wodorotlenek żelaza(III) wodorotlenek kobaltu(II) wodorotlenek kobaltu(III) wodorotlenek niklu(II)wodorotlenki litowców i berylowców z wyjątkiem: Be(OH) 2 i Mg(OH) 2 H 3 PO 4 Mg(OH) 2 H 2 CO 3 H 2 SO 3 HNO 2 H 2 S, H-COOH CH 3-COOH NH 3·H 2 ONazwy tlenków - trening ; Wzory tlenków - trening ; Tlenki ; Wodorotlenki i kwasy.. The wodorotlenki są związkami nieorganicznymi i trójskładnikowymi, które składają się z oddziaływania między kationem metalu a grupą funkcyjną OH (anion wodorotlenku, OH - ).. Jest najmocniejszą znaną zasadą spośród wszystkich wodorotlenków.Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa Tlenek wodoru Woda Tlenek węgla (IV) Dwutlenek węgla Tlenek węgla (II) Czad Tlenek krzemu (IV) Krzemionka Tlenek wapnia Wapno paloneW przypadku Hg dwa (O) dwa, na przykład byłby to diwodorotlenek dimerku; jeden z wodorotlenków, którego budowa chemiczna jest na pierwszy rzut oka złożona.. •KOH -wodorotlenek potasu •Cu(OH) 2 -wodorotlenek miedzi IIWodorotlenki otrzymuje się jako efekt działania tlenków metali aktywnych (tlenków zasadowych) na wodę oraz niektórych metali na wodę..

Przykłady wodorotlenków.

Wzór: Nazwa: chlorków NCL.. NAZEWNICTWO TLENKÓW NIEMETALI I METALI.. Napisz wzory sumaryczne następujących wodorotlenków: a) wodorotlenek wapnia .Cel: Nazwać następujące związki: 2.. Nazwa systematyczna spirytusu drzewnego to alkohol ; pentylowy: .. Takie interakcje nazywa się reakcjami wymiany.. Ta sól uwodniona w przemyśle jest znana pod nazwą .. Hydrat ten - ogrzewany - traci częściowo wodę dopiero w temperaturze wyższej od 373 K. Przechodzi wtedy w związek chemiczny o wzorze , który po wymieszaniu z wodą wykazuje zdolność do jejHalogenopochodne możemy przekształcić w alkohole w wyniku reakcji z wodnymi roztworami wodorotlenków: .. wiązanie -OH w cząsteczce alkoholu ulega zerwaniu: 5.. Zaznacz nazwę systematyczną związku ; but-3-en-2-ol: butan-3-en-2-ol: .. Nazwy systematyczne wodorotlenków Nomenklatura.. Ta korelacja sprzyja zapamiętywaniu i radzeniu sobie z materiałem w debiutach młodego chemika.Nazwa systematyczna: wodorotlenek chromu(II) Wzór sumaryczny: Cr(OH) 2 Wzór strukturalny: - chrom(III) Nazwa systematyczna: wodorotlenek chromu(III) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: b) cyna(II, IV) - cyna(II) Nazwa systematyczna: wodorotlenek cyny(II) Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: - cyna(IV)Właściwości wodorotlenków, nazewnictwo i przykłady..

tradycyjnie nazywa się zasadami.Przykłady wodorotlenków.

Oto kilka przykładów wodorotlenków i odpowiadających im nomenklatur:-NaOH (wodorotlenek sodu) Wygląd wodorotlenku sodu-Ca (OH) 2 (wodorotlenek wapnia)Wodorotlenek miedzi (II), Cu (OH) 2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, związek miedzi na II stopniu utlenienia .. Żeby utworzyć nazwę wodorku danego metalu, wystarczy tak na prawdę znać tylko nazwę symbolu pierwiastka stojącego obok wodoru (H).. Ogrzewany powyżej 145 °C rozkłada się do PbO i wody.Wodorotlenek cezu, CsOH - nieorganiczny związek chemiczny zawierający atom cezu i grupę hydroksylową.. Jeśli jest to sód: To związek nazwiesz: wodorek sodu Jeśli wapń, to: wodorek wapnia Itd.. Dopasuj do nazw systematycznych soli (I-V) ich wzory sumaryczne (A-F).. As2O3 - tlenek arsenu(III) 5.Podaj wzór sumaryczny kwasu jako jedyny nie jest cieczą, dlatego nie można go otrzymać w reakcji tlenku kwasowego z wodą.. Jeżeli metal tworzy kilka wodorotlenków, to w ich nazwach podaje się wartościowość tego metalu w danym wodorotlenku, np.: Fe(OH)3 - wodorotlenek żelaza(III).WODOROTLENKI.. siarczki H2S.Nazwa systematyczna soli kwasu H 2SO 4 Kwas azotowy (V) chlorki siarczki Kwas fosforowy (V) Siarczany (IV) H 2CO 3 II 24.. Węglowodory to związki chem zbudowane z at węgla i wodoru.. Kwasy - budowa cząsteczek ; Kwasy - właściwości i zastosowanie ; Kwasy - otrzymywanie ; Dysocjacja jonowa kwasów ; Kwasy i wodorotlenki - podsumowanie ; Odczyn roztworu, pHklasyfikuje dany związek chemiczny do: tlenków, wodorków, wodorotlenków, kwasów, soli (w tym wodoro- i hydroksosoli, hydratów)..

Ogólna ...Nazewnictwo wodorotlenków Nomenklatura.

Aby je przeprowadzić, muszą być spełnione następujące warunki: jeden z produktów interakcji musi albo .Sole są to związki chemiczne, które powstają podczas reakcji wodorotlenków z kwasami.. Cząsteczki soli zbudowane są z atomów metalu i atomów reszty kwasowej.. Wodorotlenki; Współczynniki stechiometryczne; Stwórz darmową .Jaka jest jego nazwa systematyczna.. Powstaje jako biały osad w wyniku dodania alkaliów do roztworów soli ołowiu (II).. Większość z nich ma charakter jonowy, chociaż mogą one również zawierać wiązania kowalencyjne.Wodorotlenek ołowiu (II), Pb (OH) 2 - nieorganiczny związek chemiczny, wodorotlenek ołowiu na II stopniu utlenienia.. Przykłady wodorotlenków.. Przykład: Mg O O H H Mg + O H Mg 2+ + OH ± + 2OH ± Mg(OH)Br MgBr 2Te wodorotlenki obejmują związki glinu i żelaza.. Zakres rozszerzony VII.. zasady to wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, czyli: NaOH, Ba(OH)2 13.. Woda wapienna to zwyczajowa nazwa wodnego roztworu wodorotlenku .2O, którego nazwa systematyczna to .. (zwróć uwagę, że nazwy tworzymy "od końca", grupa OH, mimo, że zbudowana z dwóch pierwiastków traktowana jest jako jednolita struktura o wartościowości I) - KOH - wodorotlenek potasu - CuI OH - wodorotlenek miedzi (I) - ZnII (OH) 2 - wodorotlenek cynku - FeIII (OH) 3 - wodorotlenek żelaza (III) 5.Fiszki z nazwami i wzorami kwasów, zasad oraz wodorotlenków oswajają nie tylko z zapisem sumarycznym substancji, takim jak HCL lub NaOH, ale i wprowadzają od razu poprawną, pełną, polską nazwę, na przykład kwas solny lub zasada sodowa..

Elektrolity, wskaźniki ; Wzory i nazwy wodorotlenków - ćwiczenia ; Wodorotlenki cz.1.

Budowa i nomenklatura alkanów.. Są to silne oraz bardzo silne zasady, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie.. Można je podzielić na: alkany,.. Amfoteryczność - zdolność związku chemicznego do reakcji z kwasami i zarazem zasadami.Wodorotlenki.. Tworząc nazwy systematyczne wodorotlenków, należy podać słowo "wodorotlenek" oraz nazwę metalu wchodzącego.. Nazwa każdego wodorotlenku rozpoczyna się od słowa wodorotlenek i kończy nazwą metalu występującego w cząsteczce wodorotlenku.. Uczeń: 1) na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy lub właściwości fizykochemicznychJak łatwo można się domyślić, wodorotlenki metali dwu- i więcej wartościowych mogą również tworzyć produkty niecałkowitego zobojętnienia - w tym przypadku są to hydroksosole, w których atom metalu ma jedną lub więcej wartościowości związanych przez grupę -OH.. Tworząc nazwy systematyczne wodorotlenków, należy podać słowo "wodorotlenek" oraz nazwę metalu wchodzącego.. Nowe i stare nazewnictwo związków chemicznych.. Roztwory wodorotlenków łatwo rozpuszczalnych w wodzie (wszystkie wodorotlenki metali z 1. grupy układu okresowego i wybranych metali z grupy 2.). Zasady, podobnie jak inne substancje nieorganiczne, można podzielić na grupy w zależności od ich aktywności chemicznej.. Nowe nazewnictwo tlenków.. Są to związki bardzo aktywne chemicznie.Co to są wodorotlenki?. Wodorotlenki to związki metali typu M(OH)x. Wodorotlenki mogą być zasadowe, kwasowe lub amfoteryczne.. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali, których należy użyć, aby .współpraca: sumaryczny tlenku Nazwa systematyczna tlenku FeO tlenek azotu (IV) Cu 2 O tlenek żelaza (III) N 2 O 5 tlenek miedzi (II) ZnO tlenek glinu .. Wypisz wzory sumaryczne wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt