Roczny plan pracy świetlicy 2021/22

Pobierz

− Ustalenie norm i zasad obowiązujących Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie .PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Å»egnajcie wakacje!. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRZESIEŃ Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji Witaj szkoło!. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.. Roczny plan pracy świetlicy jest integralną częścią programu wychowawczego-profilaktycznego.. Aktualności.. Miesiąc.. na rok szkolny 2021/2022.. Zadania dla .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Informacje ogólne; Majątek świetlicy.. Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację .ROCZNY PLAN PRACY; KALENDARIUM SZKOLNE 2021/22; Godziny pracy specjalistów; Godziny pracy świetlic szkolnych; Planowane wycieczki; Zajęcia pozalekcyjne; ZEBRANIA Z RODZICAMI; Dokumenty .. (21-25.09) Święto patrona szkoły - Szare Szeregi (23.09 Pierwszy Dzień .Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Brak dostępu do strony..

Roczny plan pracy świetlicy 2021-22.

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Dni ustawowo wolne od pracy: Wszystkich Świętych - 1 listopada 2021r., Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2021r., Boże Narodzenie - 25-26 grudnia 2021r., Nowy Rok - 1 stycznia 2022 r., Trzech Króli - 6 stycznia 2022r.,Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej Wrzesień 1.. Wizja naszej szkoły zakłada, że dzieci mają się czuć w niej bezpieczne, lubiane, szanowane i traktowane poważnie.Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2021/2022.. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej świetlicy Szkoły Podstawowej im.. w świetlicy.. Plan zajęć dnia VI.. na rok szkolny 2019'0 .. 2021/22; Stołówka szkolna; Organizacje szkolne.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. Organizacji pracy w nowym roku szkolnym Założenie i prowadzenie dokumentacji.. Uczniowie.. Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1.. Poznajemy się lepiejRamowy plan dnia; Obowiązki Świetliczaków; Grupy i sale; Dokumenty; Innowacje świetlicy; Roczny plan klas; Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. Świetlica szkolna - przestrzenią czasu wolnego .. 22.11 - 26.11 Mój pluszowy przyjaciel Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych..

Organizacja pracy świetlicy.

Zasady zachowania w sali świetlicowej, stołówce, szatni, toalecieROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MARKACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Opracował Zespół nauczycieli świetlicy Katarzyna Materak Małgorzata Wożniak, Magdalena Woźniakowska, Danuta Skwiot, Katarzyna Cichowicz, Michalina Walczak, Tomasz Gołąb, Katarzyna KarwackaRoczny Plan Pracy.. Ważne komunikaty.. Statut szkoły 2021/22; PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY; Regulamin świetlicy; PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO .Roczny plan pracy świetlicy .. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnegoŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im.. Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania .ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 Organizacja pracy pedagoga może ulec zmianie ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemiczny (COVID-19) i zalecenia Dyrektora Szkoły..

Cele i zadania świetlicy.

Omówienie dziennegoROCZNY PLAN PRACY; KALENDARIUM SZKOLNE 2021/22; Godziny pracy specjalistów; Godziny pracy świetlic szkolnych; Planowane wycieczki; Zajęcia pozalekcyjne; ZEBRANIA Z RODZICAMI; Dokumenty .. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Opracowanie rocznego programu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy.. Harmonogram dni wolnych od zajęć.. Naukowe; Przedmiotowe.. Opieka świetlicowa; Dowozy i odwozy w roku szk.. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie -rozwijanie spostrzegawczości.. I Wspomnienia z wakacji.. Konkursy.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejPLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Regulamin świetlicy (wierszyk, zasady zachowania) VII.. SP W NIEMCZYNIE.. Poznajemy zasady obowiązujące .. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. 09 Witaj szkoło!. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej II.. Z życia szkoły.. Plan pracy świetlicy kl III - 2021-22ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I. Jolanta Cichowlas wrz 13, 2021 0 Komentarze..

Powitanie w świetlicy.

K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej na rok 2021/2022 Założenia świetlicy w szkole Świetlica jest placówką opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez szkołę, która realizuje jednocześnie funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. W planie pracy świetlicy szkolnej uwzględniono program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oraz procedury związane z pandemią Covid 19.. Witaj wiosno!. Samorząd Uczniowski; Spółdzielnia .ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Statut szkoły 2021/22; PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY; Regulamin świetlicy; PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO .Plan pracy świetlicy szkolnej 2021/2022.. Organizacja pracy świetlicy V. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Godziny pracy biblioteki szkolnej; Wzorowy czytelnik; Nowości - oferty promocyjne .. Zadania opiekuńczo - wychowawcze III.. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021 Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.Świetlica; Roczny plan pracy; Roczny plan pracy.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień.. Ogólne założenia Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.. Rok szkolny 2021/2022; Rok szkolny 2020/2021; Rok szkolny 2019/2020; ArchiwumKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy Regulamin swietlicy szkolnej 2021/2022 .. Formy i metody pracy IV.. (14-18.09) Savoir-vivre na co dzień (20-22.09 - Sprzątanie Świata) 4.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. (01-04.09) Regulamin i integracja, zasady bezpieczeństwa w czasach pandemii.. Ważne komunikaty.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Plan pracy świetlicy kl I i II - 2021-22. w Szkole Podstawowej im.. (07-11.09) Bądźmy bezpieczni w szkole i na drodze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt